Eduard Silleri stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Farmaatsiaprofessor Eduard Silleri stipendium

Carl Friedrich  E d u a r d  SILLER (1801-1852) oli farmaatsia instituudi rajaja ja aastatel 1843-1850 Eesti esimene farmaatsiaprofessor. Oma doktoritöös on ta uurinud mineraalvee keemilist koostist, ta on kirjutanud kaheköitelise farmaatsiaõpiku (Lehrbuch der Pharmacie, 1843 ja 1847-1850). Mitmekülgse õppejõuna õpetas ta ülikoolis farmaatsiat, farmatseutilist keemiat, farmakognoosiat, kaubatundmist ja esmaabi.

Jäädvustamaks farmaatsia instituudi rajaja Eduard Silleri mälestust, asutavad Tartu Ülikooli farmaatsia instituut (edaspidi ülikool) ja Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) Eduard Silleri stipendiumi fondi (edaspidi fond).

Statuut

1.  Eduard Silleri medali ja stipendiumiga tunnustatakse kohalikku või välismaist isikut, kellel on suuri teeneid Eesti akadeemilise farmaatsia edendamisel hariduse, teaduse või üldise arendamise valdkonnas. Auhind antakse välja sobiva kandidaadi leidumisel mitte sagedamini kui üks kord kolme aasta jooksul.    

2.  Fondi saavad sissemakseid teha nii juriidilised isikud kui eraisikud. 

3.  Stipendiumi suuruse ja arvu kinnitab sihtasutuse nõukogu juhatuse ettepaneku alusel lähtudes fondi laekunud summade suurusest .

4.  Medalile ja stipendiumile saab kandidaate esitada farmaatsia instituudi nõukogu. Kandidaadi esitamiseks tuleb sihtasutusele saata väljavõte farmaatsia instituudi nõukogu koosoleku protokollist koos põhjendusega.

5.  Konkursile laekunud taotlusi hindab 3-liikmeline komisjon kuhu kuuluvad farmaatsia instituudi ja toetajate esindajad.

6.  Juhul, kui konkursile ei laeku statuudi punktides 1 ja 5 kirjeldatud kriteeriumitele vastavaid taotlusi, jäetakse medal ja stipendium sel aastal välja andmata ja väljamaksmata summa lisandub fondi põhikapitalile.

7.  Medal ja stipendium antakse üle arstiteaduskonna aastapäeva ürituste raames. Eduard Silleri stipendiumi laureaat saab koos stipendiumiga “Eduard Silleri medali”. 

8.  Fondi põhikapitali haldab ning avaliku konkursi fondi stipendiumitele korraldab sihtasutus, kasutades omakulude katteks 8-10% igast fondi tehtavast sissemaksest.  

Eduard Silleri stipendium on asutatud farmaatsia instituudi 175. aastapäeval 2017. aastal. 

Eduard Silleri medal (autor Stanislav Netchvolodov)