Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2019. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia TÜ õppejõule, teadustöötajale või rühmale tunnustamaks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 20.11.2019
Taotle
2019. aasta professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 20.11.2019
Taotle
2019. aasta Carl Schmidti teaduspreemia
Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 20.11.2019
Taotle
2019. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 20.11.2019
Taotle
2019. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) nende õppe- ja teadustöös ning praktiseerivaid lastepsühholooge nende erialases enesetäiendamises.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 20.11.2019
Taotle
2019. aasta Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogia ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuste töö vastu. 
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 20.11.2019
Taotle
2019. aasta Anu Raua stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
päeva veel
Algus: 15.11.2019Tähtaeg: 02.12.2019
Taotle
2019./2020. õppeaasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. 
päeva veel
Algus: 10.10.2019Tähtaeg: 30.06.2020
Taotle
2019. aasta OÜ Sporrong Eesti ja Saaremaa valla stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima üliõpilased, kes lahendavad oma uurimistöö raames elektrokeemia valdkonda kuuluvat praktilist probleemi. 
päeva veel
Algus: 24.10.2019Tähtaeg: 24.11.2019
Taotle
2019./2020. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.11.2019Tähtaeg: 01.02.2020