2018. aasta kevadsemestri stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

2018. kevadsemestri stipendiaadid

Edith Reimani stipendium (1500 eurot)

Stipendium on mõeldud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilastele, kelle sotsiaalteaduste või humanitaarteaduste valdkonna teadustöö on seotud järgmiste väärtustega nagu demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng ning kes neid samu väärtusi ka oma ühiskondlikus tegevuses edendavad.

Stipendiaat:

·      Madle Uibo,  TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 1. aasta magistrant 

Professor Olevi Kulli mälestusfondi stipendium (1500 eurot)
Stipendium on mõeldud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele, doktorantidele ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlastele välislähetuste rahastamiseks.

Stipendiaat: 

Gristin Rohula-Okunev,TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 4. aasta doktorant

Erich Rannu perekonna stipendium (á 3000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiaadid:

Virgo Süsi, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna majandusteaduse õppekava 2. aasta doktorant

Mariel Aim, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimise õppekava 2. aasta magistrant

Karine ja Martin Koobase stipendium (á 1500 eurot)

Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu.
Stipendiaadid:

Kairi Janson, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant

Johanna Kiik, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant

Käbi Suvi, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant

Svea Tarkin, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 2. aasta bakalaureuse üliõpilane

Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium(á 1500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist.

Stipendiaadid:

Jana Reidla, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna  kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 1. aasta doktorant

Enel Põld, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 2. aasta magistrant

Dolores Mäekivi, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna  kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 2. aasta bakalaureuse üliõpilane

Keit Mõisavald,  TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 2. aasta magistrant

Keiu Telve, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna  kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 3. aasta doktorant

Lydia ja Felix Krabi stipendium (á 2000 eurot)
Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.
Stipendiaadid:

Margus Vilbas, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna zooloogia ja hüdrobioloogia õppekava 4. aasta doktorant

Mikk Puustusmaa, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 4. aasta doktorant

Kunter Tätte, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna zooloogia ja hüdrobioloogia õppekava 3. aasta doktorant

Annika Meitern, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna botaanika ja ökoloogia õppekava 4. aasta doktorant

Johanna Luige, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 2. aasta magistrant 

Nadia Walteri stipendium (á 2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli kliinikumis.

Stipendiaadid:

Mari Urb, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant

Marianne Saard, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant 

Ruth Käbini stipendium (á 1000 eurot)

Eesmärgiks on toetada arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

Stipendiaadid:

Olga Kiss, TÜmeditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 5. Aasta ülipilane

Laura Zirel, TÜmeditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 5. Aasta ülipilane

Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium (5000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.

Stipendiaat:

Helen Hermann, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta doktoran

Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium (825 eurot)

Stipendiumi eesmärk on toetada geoinformaatika ja kartograafia alast õppe- ja teadustööd.

Stipendiaat:

Edgar Sepp, TÜ loodus- ja täppisteaduste infotehnoloogia mitteinformaatikutele õppekava 1. aasta magistrant

 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium  (kokku 19 950 eurot)

Eesmärgiks on toetada TÜ sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkonna magistrante, doktorante, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiaadid:

Liis Puis, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna reumatoloogia õppekava 1. aasta resident (1400 eurot)

Birgit Aasa, Euroopa Ülikool-Instituudi õigusteaduse õppekava 2. aasta doktorant (3000 eurot)

Mai Blöndal, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (5000 eurot)

Alexander Milovidov, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane (600 eurot)

 Laura Oolup, TÜ sotsitaalteaduste valdkonna rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute õppekava 1. aasta magistrant

Veiko Lillipuu, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane (1360 eurot)

Triin Tammiste, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot)

Sander Poks, TÜ meidtsiiniteaduste valdkonna erakorralise meditsiini õppekava 3. aasta resident (1080 eurot)

Hanna Kadri Metsvaht, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane (3000 eurot)

Kaarel Kree, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane (650 eurot)

 

Heinz Martin Ederma stipendium (1000 eurot)

Stipendiumi eesmärgiks on toetada keemia õppekava üliõpilasi, kelle uurimistöö on seotud orgaanilise peensünteesiga.

Stipendiaat:

Tanel Sõrmus, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia õppekava 2. Aasta magistrant

 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium (1500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ üliõpilaste õppe-, teadus  või ühiskondlikku tegevust, mis on seotud eesti rahvuslike küsimuste või väliseestlusega.  

Stipendiaat:

Kadi Kähär-Peterson, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 2. aasta doktorant

 

Ahti Pae stipendium (1000 eurot)

Eesmärk toetada ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivaid üliõpilasi.

Stipendiaat:

Helen Maria Raadik, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 3. aasta bakalaureuse üliõpilane

 

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium (á 1280 eurot)

Stipendiumi eesmärk on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

Stipendiaadid:

Indrek Teino, TÜ loodusteaduste valdkonna molekuulaar- ja rakubioloogia õppekava 4. aasta doktorant

Antti Matvere, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant

Mari Tagel, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant


Perekond Tschishevsky stipendium (á 1000 eurot)

Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ Pärnu kolledži üliõpilaste õpinguid.  

Stipendiaadid:

Liina Pääbo, TÜ Pärnu kolledži teenuste disaini ja juhtimise õppekava 2. aasta magistrant

Triin Niinepuu, TÜ Pärnu kolledži heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimise õppekava 2. aasta magistrant

Sten Suurmäe, TÜ Pärnu kolledži eteevõtluse ja projektijuhtimise õppekava 3. aasta üliõpilane

 

Teldersi sihtstipendium (á 200 eurot)

Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ õigusteaduse õppekava üliõpilaste osalemist Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtu võistlusel.

Stipendiaadid:

Stella Raudsepp
Hanna Esko
Gerda Raag
Tiit-Gregor Mets
Taavi Kõiv

TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium (kokku 20 067 erurot)

Stipendiumi eesmärk on toetada edukalt loodus- ja täppisteaduste valdkonna rahvusvahelistel ja riiklikel olümpiaadidel ning teadustööde konkurssidel osalenud TÜ teaduskooli vilistlaste osalemist Center For Applied Rationality seminaridel.

Stipendiaadid:
Uku Erik Torop
Meeri Jürgenson
Jasper August Tootsi
Kristel Roots
Mariliis Kukk

 

Stipendium TÜ Narva kolledži parima lõputöö autorile (500 eurot)

Stipendiaat: 

Ingrid Prees, magistritöö “II, III ja gümnaasiumiastme õpilaste ja õpetajate digitaalse kirjaoskuse tase Ida-Virumaa eest keele kui teíse keele õppes ning selle vastavus riiklikule õppekavale.” eest.

 Palju õnne kõikidele stipendiaatidele!

Sügissemestri konkursid algavad 1. septembril. 

 Täpsem informatsioon: Triin Vakker, triin.vakker@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773