Tänamine — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Kuidas täname oma toetajaid?

Annetuse kaudu aitate toetada üliõpilaste haridustee jätkamist, kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale, aitate kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti tuleviku kujundamisele.

Annetuse tegemine annab võimaluse luua kontakte andekate üliõpilaste ja silmapaistvate teadlastega ning jäädustada oma nimi tulevastele põlvkondadele ja Tartu Ülikooli ajalukku.

Kuidas täname oma toetajaid?

 • Toetaja nime avalikustamine veebilehel
Toetajate nõusolekul avaldame kõigi toetajate nimed TÜ Sihtasutuse veebilehel.

 • Nimeline professuur, stipendium, hoone, auditoorium või laboriseade
Annetaja soovist lähtuva nimelise stipendiumi loomine, hoone või ruumi remonti toetanud isiku või ettevõtte nimega plaadi avamine hoonel või ruumis, õpperuumi või hoone nimetamine annetaja soovi kohaselt, aparatuuri või labiroseade ostmist toetanud isiku või ettevõtte andmetega nimesildi paigutamine aparaadile.

 • TÜ sihtasutuse tänukiri
TÜ sihtasutuse tänukirjaga tänatakse annetajaid, kelle toetuse suurus on 100 - 1000 eurot.

 • Toetajate tänamine üleriigilises päevalehes
Kord aastas üleriigilises päevalehes avaldatav tänukiri annetajate nimede ja ettevõtete logodega, kelle toetuse suurus on enam kui 1000 eurot.

 • Rektori allkirjaga tänukirjaga autasustamine
Tänukirjaga autasustatakse nii ülikooli töötajaid kui ka isikuid, asutusi ja organisatsioone väljastpoolt ülikooli. Rektori allkirjaga tänukirjaga autasustatakse annetajaid, kelle toetuse suurus on 1000 - 10 000 eurot.

 • Rektori tänuõhtusöök toetajatele
Igaaastane rektori tänuõhtusöök toetajatele, kelle annetuse suurus on enam kui 1000 eurot.

 •  Ülikooli medali või aumärgiga autasustamine
Tartu Ülikooli medaliga autasustatakse pikaajalise eeskujuliku tööga silma paistnud ülikooli töötajaid ja ülikooli ees suuri teeneid omavaid isikuid väljaspoolt ülikooli. Medaliga autasustatakse annetajaid, kelle toetuse suurus on enam kui 10 000 eurot.

 • TÜ auliikmeks nimetamine
TÜ auliikmeks nimetatakse isikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud ülikooli põhikirjalise eesmärgi saavutamisele ning materiaalse toetuse osutamise korral võidakse auliikme nimetus anda siis, kui toetuse suurus on enam kui 250 000 eurot.

Teenused Tartu Ülikooli partneritele:

Arenduskoostöö

 • tutvustused laborites ja töörühmades
 • personaalsed arendused
 • teadlase kasutamine eksperdina ettevõtte arendusmeeskonnas
 • spetsiifilised koolitused
 • eksperthinnangud
 • rahvusvaheline koostöövõrgustik

Koolitus ja motiveerimine

 • juhtimis- ja arenguprogrammid
 • erialased koolitused spetsialistidele
 • lühikesed motivatsioonikoolitused
 • paindlikud e-kursused
 • ürituste loovlahendused

Tuleviku kujundamine

 • kaasarääkija õppekavade ja -suundade arengus
 • otsekontakt õppekava juhiga
 • ülikooli meeskonna mehitaja – anna teada oma valdkonna
  arenguks vajalike ekspertide vajadus

Värbamine ja praktika

 • eksklusiivne võimalus olla lähedal noorteadlaste arendusprojektidele
 • värbamine kuulutuskeskkonna või simulatsiooni kaudu
 • projektipõhine praktika – lahendused koos valdkondadeüleste ja rahvusvaheliste tudengimeeskondadega
 • mentorlus – võimalus suunata tulevast haritlast
 • probleemipõhine õpe
 • tudengite uurimistööd
Lisainfo partnerlusprogrammi kohta: Kristel Reim, Partnerlusprogrammi projektijuht, 737 4887, 5342 4023
Ülikooli 18-138, kristel.reim@ut.ee, http://www.ut.ee/et/partnerlusprogramm