2018. aasta Ruth Käbini nimeline stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Ruth Käbini nimeline stipendium

2018. aasta Ruth Käbini stipendiumi pälvisid:
  • Olga Kiss, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane
  • Laura Zirel, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane

Stipendiumi kirjeldus:

Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumit saavad taotleda:

  1. TÜ meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega;
  2. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

NB! Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsil palume esitada stipendiumi taotlemiseks vabavormilise avalduse, kus on toodud stipendiumi kasutamise otstarve koos eelarvega ning vastuvõtva organisatsiooni kutse osalemiseks. Vabavormilise avalduse palume saata tysiht@ut.ee.

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2018

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)