Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2018./2019. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. 
päeva veel
Algus: 15.10.2018Tähtaeg: 09.09.2019
Taotle
2019. aasta Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad edukad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 23.09.2019
Taotle
2019. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima  Eesti päritolu teadlased, kes töötavad väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses. 
päeva veel
Algus: 01.03.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. aasta Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. aasta perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele
Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni eriala edukad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. 
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.
päeva veel
Algus: 10.09.2019Tähtaeg: 10.10.2019