Majandustegevus — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Majandustegevus

Investeerimispoliitika

Sihtasutuse rahalised vahendid koondatakse põhikapitali, mille ülesandeks on tagada sihtasutuse stipendiumite, preemiate ja toetuste järjepidevus. Väljamakseid stipendiumifondidest tehakse vaid põhikapitali investeerimisest saadud kasumi arvelt. 

Põhikapitali hoidmine ja investeerimisest saadud kasumist teostatud väljamaksed tagavad sihtasutuse püsivuse ja pideva tugevnemise ning võimaldavad stipendiumite maksmist ka majanduslikult rasketel aegadel. Tutvu sihtasutuse investeerimisdeklaratsiooniga

Väljamakseid stipendiumifondidest tehakse vaid põhikapitali investeerimisest saadud kasumi arvelt. Põhikapitali investeerimist teostab sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud investeerimisdeklaratsiooni alusel professionaalse turuosalisena Swedbank, kelle ülesanne on rakendada parimad oskused sihtasutuse rahaliste vahendite kindlaks arendamiseks. 

Põhikapitali puutumatuna hoidmine ja investeerimisest saadud kasumist teostatud väljamaksed tagavad sihtasutuse püsivuse ja pideva tugevnemise ning võimaldavad stipendiumite maksmist ka majanduslikult rasketel aegadel. 

Majandusaasta aruanded

2017/2018
Aastaaruanne 2017/2018
Audiitori otsus 2017/2018

2016/2017
Aastaaruanne 2016/2017
Audiitori otsus 2016/2017

2015/2016
Aastaaruanne 2015/2016
Audiitori otsus 2015/2016

2014
Aastaaruanne 2014
Audiitori otsus 2014

2013

Aastaaruanne 2013
Audiitori otsus 2013

2012

Aastaaruanne 2012
Audiitori otsus 2012

2011

Aastaaruanne 2011
Audiitori otsus 2011

2010

Aastaaruanne 2010
Audiitori otsus 2010