teaduskooli fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Tartu Ülikooli teaduskooli fondi statuut

Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli teaduskooli ja koolinoorte erialase eneseteostusega seotud ettevõtmisi. 

Statuut

1.  Tartu Ülikooli sihtasutus (edaspidi sihtasutus) ja Tartu Ülikooli teaduskool (edaspidi teaduskool) loovad sihtasutuse juurde Tartu Ülikooli teaduskooli fondi (edaspidi fond), eesmärgiga koguda ja vahendada annetusi ning toetusi Tartu Ülikooli teaduskooli ja koolinoorte erialase eneseteostusega seotud ettevõtmistele (aineolümpiaadid, erialavõistlused, laagrid, rahvusvahelised olümpiaadid ja võistlused, arengustipendiumid jms).

2. Fond moodustub ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute annetustest, mis võetakse sihtasutuse raamatupidamises arvele sihtannetustena pidades silmas fondi eesmärke.

3. Fondi vahendeid haldab sihtasutus.

4. Fondi toetajad avalikustatakse nende nõusolekul Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel ja muudes teabekanalites.

5. Fondi laekunud vahendid on sihtraha, mida kasutatakse vastavalt sihtasutuse ja teaduskooli kirjalikule kokkuleppele teaduskooli konkreetsete ettevõtmiste toetamiseks ja toetuste või stipendiumide maksmiseks teaduskooliga seotud õpilastele.

6. Sissemaksed fondi tehakse sihtasutuse arveldusarvele EE532200221010373441 Swedbankis või EE471010102026293006 SEB Pangas märkides selgitusse „Teaduskool“.

7. Sihtasutus arvestab sihtraha vahendamisel omakuludeks kuni 10% annetuse summast.

8. Sihtasutuse juhatus informeerib Teaduskooli igakülgselt ja korrapäraselt Fondi käekäigust ja väljavaadetest.

9. Väljamaksete mittesihipärasel kasutamisel on sihtasutusel õigus stipendium/sihtraha koheselt tagasi nõuda.